Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Meslek Yüksek Okulu, Ankara, 
1989-91

İşlevler                      : Derslikler, okutman odaları, laboratuvarlar

Mimarlar                   : İlhan Kural
                                    Erkut Şahinbaş

Statü                         : İnşa edildi

Tarih                          : 1989-91

İşveren                      : Bilkent Üniversitesi

Yayınlar                     : - "Bilkent Doğu Kampusu Derslik Binaları",
                                    Tasarım, no.36, Temmuz- Ağustos 1993, sf.90-99
                                    - "Modernizmin Plüralizmle Kesiştiği Noktada
                                    Bir Mimar: İlhan Kural", Arredamento Dekorasyon,
                                    no.54, Aralık 1993, sf.128-133

 

Yapının ana kurgusunu, giriş yönünde uzayan bir orta hol ve bu holün her iki tarafına takılmış atriumlu iki uzun kütle oluşturmaktadır. Ortası atriumlu yapıların ana sorunu olan gürültü ve öznellik gereksinimi bu yapıda çok önemli tasarım etmenleri olarak ortaya çıktı.  Bunun neticesi olarak okutman odalarını atriumlardan, dolayısı ile de dersliklerden görsel olarak ayıran yüksek ve kalın duvarlar oluşturuldu. Bu duvarların gerisinde odalara hizmet veren koridorlar ile duvar içerisinde oturma nişleri olarak tasarlanan ve atriuma bakan dörtlü kare pencere delikleri elde edildi. Orta boşlukların bir yanı bu duvarlar, öbür yanları ise iç balkonlardan oluşan ve tenefüslerde dersliklerden boşalacak öğrenciler için fuaye alanları olarak tasarlandı. Tonozları taşıyan konsol döşemelerindeki nervürlerin Osmanlı yapı geleneğinde  görülen saçak merteklerinin stilize edilmesi ve belirli aralıklarla taşıyıcılardan çıkan üçgen payandalarla desteklenmesi ile içeride işlevsel bezeme zenginliği arandı.