Bilkent Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Ankara, 
1993-94

İşlevler                   : 731 kişilik  konser salonu, 200 kişilik arena tiyatrosu, derslikler,
                                 müzik stüdyoları, öğrenci çalışma odaları, öğretim üyesi odaları,
                                 idari ofisler, kantin, dinlenme mekanları ve personel lojmanları.

Mimarlar                 : İlhan Kural
                                 Erkut Şahinbaş

Statü                       : İnşa edildi

Tarih                       : 1993-94

İşveren                   : Bilkent Üniversitesi

Akustik Danışman  : Matti Heikkinen

Yayınlar                  : - Ankara Mimarlık Rehberi 2002,
                                   T.C. Kültür Bakanlığı/TSMD,
                                   Ankara 2002, sf.179-180.
                                  - "İlhan Kural Mimarlık ve Projeleri",
                                   İnşaat ve Yatırım, no:2005/5, Mayıs 2005, sf.100-103
                                  - Şevki Vanlı:  Mimariden Konuşmak:  Bilinmek
                                   İstenmeyen 20.Yüzyıl Türk Mimarlığı,
                                   VMV Yayınları, Ankara 2006, sf. 338.
                                  - Türk Mimarlarının Moskova Buluşması:  
                                   20. Yüzyıl Türk Mimarlığı, 
                                   Şevki Vanlı Vakfı - Mimarlar Derneği 1927 Yayını,
                                   Ankara, 2008, sf. 153.

Ödüller                    : 5. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri
                                 Yapı Dalı Ödül AdayıBilkent Müzik Fakültesi , Büyük Konser Salonu, Tiyatro Binası projeleri ile birlikte, ileride oluşması öngörülen Bilkent Sanat Merkezi'nin bir parçası olarak ele alınmıştır. Yapının barındırdığı işlevlerin karmaşıklığı, yapının ele alınışındaki formel sadelik ve bütünlük arayışından dolayı dışarıdan hissedilmemektedir. Yapının dış etkisinin, bir müzik fakültesine yaraşır klasik bir ağırbaşlılıkta olması arzulanmıştır. Orta   giriş holünün iki tarafında yer alan 2 blokun dışarıya bakan çeperlerinde doğal ışık isteyen derslikler, eğitim stüdyoları, ofisler yer alırken ortalarda kalan karanlık alanlarda ise konser ve tiyatro salonu, prova, müzik dinleme salonları gibi doğrudan ışık alması gerekmeyen ve geniş açıklıklar isteyen mekanlar yer almaktadır.  Bu mekanların ortaya alınışı ile yapıdaki 'sessiz' ve 'gürültülü' mekanlar arasında da bir nevi doğal tampon bölge oluşturulmuştur.
Yapının en çok uğraşılan kısmı konser salonu olmuştur. Salonun dekorasyon projesi her   adımda akustik gereksinimler gözönünde tutularak 6 ayda tamamlanmıştır. Müzik Fakültesi tümüyle bir ekip çalışmasının ürünüdür. Bir yandan Finli akustik uzmanı Mimar Heikkinen'in katkıları, diğer yandan Tepe İnşaat Grubu'nun yoğun çalışma temposu ile 9 ay gibi Türkiye için rekor sayılabilecek bir sürede başarı ile tamamlanmıştır.