İçmeler Greenmar Oteli, Marmaris, Muğla, 
1988

İşlevler                      : Apart otel                      
                  
Mimar                       : İlhan Kural
                                   
Statü                         : İnşa edildi

Tarih                          : 1988

İşveren                      : Galip Hacıömeroğlu

Yayınlar                     : "Modernizmin Plüralizmle Kesiştiği 
                                    Noktada Bir Mimar: İlhan Kural", 
                                    Arredamento Dekorasyon, no.54,     
                                    Aralık 1993, sf. 128-133.

 

Bu küçük otelin tasarım sürecinde uğradığı program değişiklikleri, niteliğinin otel ile apart otel arasında gidip gelmesi, parsel büyüklüğünün değişime uğraması gibi nedenlerden dolayı yapı ilk tasarlandığı şekilde bitmedi. Ayrıca mal sahibinin de inşaat süresince yaptığı değişikliklere rağmen (örneğin cumbaların ahşap kaplanmaması),  tasarımın ilk baştan beri gelen ana fikri değişmedi;  yapının sokaktan içeri çekilmesi ile oluşan  giriş mekanının üzerini örten beton pergola, serinletici rüzgara açık koridorlar ve cumba motifi gibi ögeler sonuna kadar devam etti.