İçmeler Konutları, Marmaris, Muğla, 
1989

İşlevler                      : 4 tip  14 üniteli konut
                  
Mimar                       : İlhan Kural
                                   
Statü                         : İnşa edildi

Tarih                          : 1989

İşveren                      : Galip Hacıömeroğlu

Yayınlar                     : "Modernizmin Plüralizmle Kesiştiği 
                                    Noktada Bir Mimar: İlhan Kural", 
                                    Arredamento Dekorasyon, no.54,     
                                    Aralık 1993, sf. 128-133.

 

Bir avlunun etrafında U-şeklinde yerleşen sıraevler ile güneydoğuda avluyu tarifleyen 2 bağımsız konutun yer aldığı  proje, kuzeybatı ve güneydoğu yönlerinde iki yola cephe vermektedir.  Yerleşmeye kuzeybatıdaki yoldan bir kemerli geçiş ile girilmekte, güneydoğuda bulunan iki konutun arasından geçen dar bir yaya yolu da aynı orta mekana bağlanmaktadır.  Avlunun ortasında havuz yer almaktadır. 4 tip konutun oluşturduğu sitede evlere girişler de iç bahçeden olmaktadır.