Demir Tatil Sitesi, Çiftlikköy, Çeşme, 
1989

İşlevler                      : 20 yazlık villa ve sosyal tesis
                  
Mimarlar                   : İlhan Kural
                                    Nerkis Kural
                                   
Statü                         : Proje

Tarih                          : 1989

İşveren                      : Demir Yapı Kooperatifi

Yayınlar                     : 4. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri,
                                    'Demir Kooperatifi-Çiftlikköy', sf.134

 

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Çiftlikköy mevkiinde  planlanan Demir Kooperatifi yerleşimi 2 aşamada gelişti.  İlk geliştirilen proje, mevzii imar planının tasdiki aşamasında arazinin doğal sit koruma alanı içine alınması ile gerçekleşemedi.  Daha sonra  kooperatife ait yakınlardaki bir diğer arazi üzerinde proje yeniden tasarlandı.  İlk projede geliştirilmiş olan sosyal tesis binası, yeni araziye uyarlanarak korundu;  ev tipleri ise yeni arazinin özelikleri gözönüne alınarak baştan tasarlandı. Sosyal Tesis tasarımında, arazinin denize uzak oluşu önemli bir etken oldu.  Ayrıca tüm sitenin ihtiyacı olan ortak bir toplanma mekanı aranması planlamayı yönlendirdi.  Sosyal binanın kurgusunda, birbirine paralel taş duvarlar arasında kalan yarı kapalı, yer yer ahşap pergolalı, imbata açık dış mekanların oluşturduğu bir dizi sosyal mekan ile yalın bir taş servis yapısı ön plandadır.  Orta sofalı olarak tasarlanan evlerde ise yine yapının entegre parçası olan ve güneşle olan ilişkisinde gölge arayan yarı kapalı ve pergolalı dış mekanlar ile  yöresel ve tarihsel  motiflere göndermeler yapan stilize bezemeler öngörülmüştür.