Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi, Ankara, 
1993-95

İşlevler                     : 600,000 kitap kapasiteli kütüphane

Mimarlar                  : İlhan Kural
                                  Erkut Şahinbaş

Statü                        : İnşa edildi

Tarih                         : 1993-95

İşveren                     : Bilkent Üniversitesi

Yayınlar                    : -AWA-Award Winning Architecture
                                    1997 International Yearbook, 'Bilkent University
                                    Main Library Annex Building", sf. 237                                   
                                  - "Bilkent Kütüphanesi", Arredamento Dekorasyon,
                                    no. 99, Aralık 1998/01, sf.106-111
                                  - Ankara Mimarlık Rehberi 2002,
                                    T.C. Kültür Bakanlığı/TSMD,
                                    Ankara 2002, sf.179-180.
                                  - "İlhan Kural Mimarlık ve Projeleri",
                                    İnşaat ve Yatırım, no:2005/5,
                                    Mayıs 2005, sf.100-103
                                  - 1998- 2004 Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri, Türkiye,
                                    Der. Aydan Balamir,  Mimarlar Odası Yayınları, 2005, sf. 95.
                                  - Şevki Vanlı:  Mimariden Konuşmak: 
                                    Bilinmek İstenmeyen 20.Yüzyıl Türk Mimarlığı,
                                    VMV Yayınları, Ankara 2006, sf. 376. 

Ödüller                      : 5. Ulusal  Mimarlık  Ödülleri -
                                   Yapı Dalı Ödülü, Mayıs 1996Bilkent Kütüphanesi binası, mevcut kütüphane bloklarının  yetersiz  kalması nedeni ile ana kütüphane işlevini yerine getirmek üzere 600,000 kitap kapasiteli olarak tasarlanmıştır. Gerek üzerinde bulunduğu yapı adasının köşesinde yer  alması, gerekse de kampus girişinde çok önemli bir noktada bulunması nedenleri ile yapı, kampus girişini vurgulayıcı yarım dairesel bir formla ele alınmış ve eski binaya birinci kattan  şeffaf bir örtü ile bağlanmıştır. Yapının bu yelpaze formu, okuma salonlarının işlevine de uygundur. Okuyucu masalarının yelpazenin dışında doğal ışığa yakın olması, kitap raflarının iç kısımda kontrol altında bulunması arzulanan bir niteliktir. Yeni yapıya, eski ve yeni blokları ayıran bir yaya allesinden girilmektedir. Girişte yer alan atrium, yarım dare formundaki okuma salonları ile idari ofisleri bağlayıcı bir mekan oluşturmaktadır. Bu atriumun, gerek tepe ışıkları, gerekse de atriumun formuna uygun merdivenleri ve kullanılan malzemeleri ile bir kütüphane yapısının klasik anlamda görkemini yansıtması arzulanmıştır.