Kaş Oteli, Antalya, 
1989

İşlevler                      : Yatak odaları blokları,  sosyal ve ticari işlevler                  

Mimarlar                   : İlhan Kural
                                   Nerkis Kural
                                   
Statü                         : Proje

Tarih                          : 1989

İşveren                      : Midan Co.

 

Kaş Oteli’nin üzerinde tasarlandığı arazi, güneye bakan ve Bucak Koyu, Çukurbağ Yarımadası ve Kaş’ı  görebilen bir konuma sahiptir.  Yazın serinletici güney rüzgarına açık olmakla birlikte çok dik (%70) ve kayalık olup, denizden 70 metre yükseklikte yer almaktadır. Tasarımın ana teması, evleri, sosyal ve ticari işlevleri ile köy meydanı ve bunları  birbirine bağlayan yaya yolları ile bir Akdeniz köyü üzerine kurulmuştur.   Projede yatak odalarını içeren bloklar, birbirlerinden kopuk ve arazinin eğimine uygun olarak yerleştirilmiş pavyonlar şeklinde ele alınmıştır.  Özellikle yatak bloklarında Kaş mimarisinin ahşap cumba, saçak gibi yerel özellikleri projeye yansıtılmaya çalışılmış ve odaların tek taraflı yerleştirilmesi ile serinletici rüzgarın etkisinden yararlanma amacı güdülmüştür.