Bilkent Nizamiyeleri, Ankara, 
1994

İşlevler                      : Giriş kapısı                     
                 
Mimarlar                    : İlhan Kural
                                  Erkut Şahinbaş

Statü                         : Proje

Tarih                          : 1994

İşveren                      : Bilkent Üniversitesi

 

Bilkent Üniversitesi Nizamiyelerinde,  Merkez ve Doğu Kampüsleri için benzer mimari ögeler kullanılmış ancak gerek Doğu Kampüsü’nün Merkez’e göre daha az önemli olması, gerekse de inşaat alanının daha kısıtlı oluşu gibi nedenlerden dolayı her iki giriş kapısı için ayrı tasarımlar geliştirilmiştir.  Her iki giriş kapısında öncelikle Bilkent Üniversitesi’nin önemi ve ağırbaşlılığı vurgulanmaya çalışılmıştır. Ayrıca bir nizamiyenin sadece bir araç girişi mekanı olmaması gerektiği, aynı zamanda misafirleri karşılayan ve gerektiğinde beklemelerini sağlayan önlemlerin alındığı bir giriş “plaza”sı  olması gerektiği vurgulanmıştır.  Bayrak direkleri ve arkadlar tasarımı zenginleştiren ögelerdir.  Nizamiyeler henüz yapılmamıştır.