Çeşme'de Eski Ev Restorasyonu ve Yapı İlavesi, İzmir, 
1992-93

İşlevler       : Eski ev restorasyonu ve yapı ilavesi

Mimar        : İlhan Kural

Statü          : İnşa edildi

Tarih           : 1992-93

İşveren       : Saffet Kanpak

Yayınlar      : Mimarlar  Odası,  7. Ulusal  Mimarlık
                     Sergisi ve Ödülleri, "Çeşme'de Eski
                     Ev Restorasyonu ve Yapı İlavesi", sf.64.
                     Mimarlar  Odası,  7. Ulusal  Mimarlık
                     Sergisi ve Ödülleri, "Çeşme'de
                     Restorasyonu ve Ek Bina Çalışması",  sf.135.

 

İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan eski konutun rant tesisi olarak restorasyonu ve buna bitişik yine rant getiren yeni bir yapı yapılması amacı ile her iki bina birlikte ele alınmış; hem işlevler, hem de taşıdıkları mimari dil anlayışı bakımından her iki yapıda bir bütünlük elde edilmeye çalışılmıştır. Yeni yapı eskisinden bir avlu ile görsel ve fiziksel olarak kopartılmıştır. Proje birkaç aşamada   gerçekleştirilmiştir. Gelinen son aşamada eski binada ortaya çıkan iki kat yüksekliğindeki tonozlu iç mekan, çelik asma kat ile kısmen  bölünmüş ve bar olarak işletilmesi fikri ortaya çıkmıştır. En üst katta çatının ahşap makaslarla taşıtılması ile de boşalan  alan, açık ofis düzenine uygun hale getirilmiştir. Eski yapının altının bar, üstünün ofis, yeni yapının tümünün  ise restoran olarak işletilmesine karar verilmiştir. Yeni yapıda Çeşme'nin geleneksel mimari  yapı dili ögelerinin stilize edilerek kullanılmasına itina edilmiş, Agios Haralampos Kilisesi'nin ise bazı motiflerine gönderme yapılmıştır.