Alaçatı Tatil Köyü, Alaçatı, İzmir, 
1995-96

İşlevler           : Otel odaları, çok amaçlı salon, ofisler, sağlık merkezi, 
                        açık spor alanları, restoran, havuz, amfitiyatro, servis birimleri.

Mimar            : İlhan Kural

Statü              : Proje

Tarih               : 1995-96

İşveren           : Engin Kalafatoğlu

Yayınlar          : Mimarlar Odası, 6. Ulusal Mimarlık
                         Sergisi ve Ödülleri, 'Alaçatı Oteli,' sf.100

 

Alaçatı Tatil Köyü projesinin kurgusu, tipik bir Alaçatı sokağının yeniden canlandırılması teması üzerine kurulmuştur. Çevreyi görsel ve fiziksel olarak bozan monolitik bir otel kütlesi yerine, iki ve üç katlı avlulu evlerden (konaklama üniteleri) oluşan ve yatayda sık dokulu bir Alaçatı sokağı önerilmiştir.  Sokak doğu-batı aksında uzanmakta ve böylece sıcak yaz  aylarında daima gölgede ve serin  kalmaktadır. Evler her iki katta otel odasından oluşmakta, bu odalara sokaktan girilen ve taş döşeli bir avluda yer alar açık bir merdivenden ulaşılmaktadır.

 

Projenin ana amacı, bugünkü turizm karmaşası içinde kaybolmaya yüz tutmuş sosyal ve fiziki çevre değerlerini yeniden yaratarak, geleneksel bir Türk yerleşmesindeki lezzeti yeniden canlandırmaktır. Alaçatı Tatil Köyü projesinde Osmanlı mimarisindeki belirgin olan sivil-kamu ikilemi yakalanmaya çalışılmış, tasarımda bu ikilem, evlerde kullanılan taş, ahşap, sıva, cumba, avlu gibi ögelerin birleşimi ile getirilen domestik ölçeğin yanısıra, kamu yapılarında (sosyal tesisler) kalıcı masif formların, taş duvar ve kemer, kubbe, tonoz gibi mekan hiyerarşisini ifade edici çatı örtülerinin kullanılması ile ifadesini bulmuştur