Çayyolu Yerleşmesi, Ankara, 
1996

İşlevler                      : Konut                      
                  
Mimarlar                    : Nerkis Kural
                                  İlhan Kural
                                  Erkut Şahinbaş
                                   
Statü                         : Proje

Tarih                          : 1996-97

İşveren                      : Ankara İnşaat

 

Ankara Kentinin Batı Koridoru içerisinde Eskişehir ile İzmir-Konya karayolu arasındaki konut bölgesi içinde yer alan ve Çayyolu Köyü’ne bağlı olan arazide hazırladığımız mevzi plan çalışmasının olanak tanıdığı esneklikten mümkün olduğunca faydalanılmaya çalışılmıştır. Alanın topoğrafik yapısına da uyularak konut alanlarında görsel ve kullanım çeşitliliğine önem verilmiş, bu çeşitlilik su ve yeşil ögeleriyle zenginleştirilmiş, sert ve keskin çizgilerden kaçınılmış, 344 konut elverdiğince alana yatayda yayılarak yaşayanların konut ve bahçe birliktelikleri ve sosyal ilişkileri sağlanmış, çok katlı bloklardan mümkün   olduğu kadar kaçınılmıştır. Bütün bu hedefler araç trafiğinin çeperde tutulması ile daha da pekiştirilmiştir. Alan, topoğrafik eşikler göz önüne alınarak ikiye bölünmüş, batıdaki ada çeşitli kotlarda serbest nizamda küçük cepler üzerinde konumlanmış villalara ayrılmıştır. Doğu ada ise ortalama % 6lık bir eğimde olduğu için 4-5   katlı blokların yerleşimine uygun görülmüş, gölet ise bu alandaki doğal bir çöküntü içerisinde yerini bulmuştur. Alanı kuzey-güney doğrultusunda kateden 10 m.lik ana yaya aksı geceli gündüzlü bir promenad niteliğindedir ve doğu-batı doğrultusundaki gölet aksı ile sosyal ve ticari merkezin  bulunduğu noktada birbirine  bağlanmıştır.  Bu merkezin canlılığı, verdiği hizmetlerin çeşitliliği (yönetim, kulüp, ticari servisler, kültür, eğitim ve spor gibi) ile sağlanmış, bölgede önemli bir odak noktası oluşturmuştur.