MESA Urla Evleri, Urla, İzmir, 
1996

İşlevler                   : 46  birimlik 350 m2  (A tipi)  ve  240 m2 (B1 ve B2 tipi)         
                                olmak üzere üç tip villa, sosyal merkez ve çarşı   

Mimarlar                 : Nerkis Kural
                                İlhan Kural

Statü                      : Proje

Tarih                       : 1996

İşveren                   : Mesa Mesken Sanayii A.Ş.

 

Mesa için hazırlanan projede, önceden parsel bazında hazırlanmış olan imar planının revizyonu ve tipik bir yapı adası modeli ile 3 tip villa önerisi sunulmuştur. 1/2000 ölçekli planda evlerin araziye dağılımında çeşitlilik ve hareketlilik ile evlerin deniz manzarası görebilmesi, hiyerarşik ve basit bir yol düzeni ile de alanın görsel karakteri ve akılda kalıcılığı artırılmaya çalışılmıştır. Ana plan tipi, orta girişli, girişin sağı ve solunda pavyon tipi blokların yer aldığı; gereğinde bu pavyonlara yine pavyon şeklinde eklemeler yapılabilir bir tip olarak tasarlanmıştır. Bu pavyonlaşma, hem yapı kitlesinin parçalanması ve aralara  avlucuklar alması imkanını vermekte, hem de gereğinde arazinin kot farklılıklarının yedirilebilmesi olanağını tanımaktadır. Evlerin etrafında yazın rahatlıkla kullanılabilecek ve manzaraya yönelik gölgeli, pergolalı dış mekanlar oluşturulmuştur. Urla evlerinin, Urla ve Çeşme yöresinin geleneksel mimari tarzına göndermeler yapan karakteristik özellikler taşımasına özen gösterilmiştir.