Bilkent Üniversitesi Müzik Köşkü, Ankara, 
1996

İşlevler                      : Müzik köşkü
                  
Mimarlar                   : İlhan Kural
                                  Erkut Şahinbaş

                                   
Statü                         : Proje

Tarih                          : 1996

İşveren                      : Bilkent Üniversitesi

 

Doğramacı Vakfı bahçesinde Bilkent Senfoni Orkestrası’nın vereceği açık hava konserleri için tasarlandı. Projenin ana prensibi konserler sırasında orkestrayı koruyacak ve aynı  zamanda akustik ihtiyaçlara cevap verebilecek bir örtü oluşturmaktı. Ancak proje uygulanmadı.