Selçuk Kaya Evi, Küçükkuyu, Çanakkale, 
1997

İşlevler                      : Konut                  
                         
Mimar                       : İlhan Kural

Statü                         : İnşa edildi

Tarih                          : 1997

İşveren                      : Selçuk Kaya

Yayınlar                     : Mimarlar Odası 6. Ulusal Sergisi
                                    ve Ödülleri,"Selçuk Kaya Evi", sf. 101.

 

Selçuk Kaya Evi, Çanakkale Küçükkuyu'da tarihi Assos yolu üzerinde bir parselde yazlık konut olarak tasarlandı. Arsanın içinde  mevcut zeytin ağaçlarının konumu, mal sahiplerinin Assos yolunun yoğun trafik gürültüsünden korunma arzuları, arsanın güneydoğusunda sınırı bulunan yakın akrabalarının evlerinin arka bahçeleri ile kendi bahçelerini birleştirip ortak yeşil alan yapma istekleri  ve mutfaktan doğrudan çıkılan ve güneye bakan bahçe fikirleri  birleşip yapıyı   şekillendirdi.  Yapı kendini Assos yoluna ve batı güneşine karşı koruyan, iç bahçe tarafında ise doğuya ve güneye bakan açıklıkların yer aldığı, batıda sağır duvarlardan oluşan pavyonlardan  meydana gelen bir kompozisyon olarak ortaya kondu. Mevcut  zeytinlerin korunması için yapı pavyonlar halinde tasarlandı. Ev Ege yöresine özgü ahşap kepenk, alaturka kiremit gibi ögelerle bezendi.