İzmir Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar Terminal Binası Yarışması, 
1998

İşlevler               : 5,000,000 yolcu / yıl kapasiteli dış hatlar terminal binası ve 
                            2200 araçlık kapalı otopark yapısı.

Mimar                : İlhan Kural

Statü                  : Yarışma Projesi

Tarih                   : 1998

İşveren               : D.H.M.İ. Genel Müdürlüğü

Ödüller               : 5. Mansiyon

 

Projenin ana fikrini, klasik  anlamda görkemli bir terminal  binasının  özellikle iç mekan  anlayışını  tekrar   canlandırma  arzusu   oluşturmaktadır.  Ana  terminal  binası, yüksek tavanlı, güneşe karşı kontrollü ama bol ışık alan, günümüzün yapı teknolojisini  yansıtan,  keyifli,  görkemli  ve  modern  bir  iç  mekan  oluşturma çabasının  bir ürünüdür. Terminal binasının  güneybatısına  yerleştirilen  otopark kütlesi  ile   terminal  ilişkisi  +4.40  kotundan   ve  otoparktan   kapalı  köprüler  aracılığı  ile  kurulmuştur. Ana  terminal  yapısının  çatı örtüsünü  yuvarlak  boru kesitli  3  boyutlu  bir makas  niteliğindeki uzay  kirişler  oluşturmaktadır.  Hava tarafında  ise  çok  daha   sade  ve  işlevsel;  büyüme,  esneklik   ve   kolay  inşa edilebilme özellikleri olan  bir uzay kafes örtüsünün  barındırdığı  uçak bekleme ve gate'lerin olduğu kanatlar yer almaktadır.