Muğla Dalaman Havalimanı Dış Hatlar Terminal Binası Yarışması, 
1999

İşlevler             : 5,000,000   yolcu /  yıl   kapasiteli  dış hatlar terminal binası ve otopark
Mimarlar          : İlhan Kural
                         Altuğ İşeri
                         Sinem Konu
                         Şebnem Sözer
Statü               : Yarışma Projesi

Tarih                : 1999

İşveren            : D.H.M.İ. Genel Müdürlüğü

Ödüller             : Satınalma Ödülü

 

İki ana kitleden oluşan yapının çatı şekillenmesine temel olan 'uçuş' metaforu ile birlikte gelen ve özellikle kesitlerde ifadesini bulan dinamizm, klasik anlamda görkemli iç mekan anlayışını tekrar canlandırma arzusuyla bütünleştirilmiştir. Aynı dinamizm, daha yalın bir biçimde yapının hava tarafını oluşturan bekleme salonları ve gate'leri örten çatıda devam etmiş ve orta aksın sonunda yer alan cafe'de nihayetlendirilmiştir. Otopark terminal ilişkisi +4.45 kotundan ve otoparktan kapalı köprüler aracılığı ile olmaktadır.

 

Ana terminal yapısının çatı örtüsünü yuvarlak boru kesitli 3 boyutlu bir makas niteliğindeki uzay kirişler  oluşturmaktadır. Hava tarafında ise çok daha sade ve işlevsel; büyüme, esneklik ve kolay inşa edilebilme özellikleri olan tek yönlü bir çelik makas sistem yer almaktadır.