İstanbul Maltepe Evleri, İkinci Öneri, İstanbul, 
1999-2000

İşlevler                        : 1600 konut  
Mimarlar                     : İlhan Kural
                                    Nerkis Kural
Statü                           : Proje

Tarih                           : 1999-2000

İşveren                        : Maltepe Emlak A.Ş.-Ankara.
                                     (MG  Strateji Planlama A.Ş.      
                                     ve  Tepe İnşaat Ortaklığı)

Danışman                    : Aykut Mutlu

 

Yayınlar                       : Mimarlar  Odası,  7.  Ulusal
                                      Mimarlık Sergisi ve Ödülleri,
                                      'İstanbul  Maltepe  Konutları', sf.95.

 

İlk öneri teslim edildikten sonra meydana gelen Marmara depremi nedeniyle insanların tercihlerinde oluşan değişiklikler doğrultusunda yapılan piyasa araştırmasında, kullanıcı çoğunluğunda 5 katı geçmeyen yapılarda oturma arzusunun ön plana çıktığı saptanmıştır. Yeni alternatif, bu anlayışla ele alınmıştır. Arsanın doğusunda yer alan platoda planlanan plazada iki adet 25 katlı plaza blok ile yay ve yarımay bloklarla başlayan yerleşme, alttaki topografik eşikte  14 ve 8 katlı sera bloklar ve onların önünde yer alan teras evler ile devam etmekte, 12 m.lik yolun hemen altından başlayan 5 katlı uzun teras bloklarla arsanın batı ucuna kadar uzanmaktadır. Arsanın güneybatısındaki  yolun iki tarafında tripleks sıraevler yer almaktadır. Planın tümünde yeşil alanlarda, özellikle yaya yolları bağlantıları ile fiziki ve görsel bir devamlılık ve ulaşabilirlik sağlanmıştır. Tüm planda beş katlı yapılaşmanın  getirdiği monotonluk ise yer yer yüksek bloklarla kırılmaya ve kompozisyonel denge sağlanmaya itina edilmiştir.