GEM Büyük Mısır Müzesi Uluslararası Mimarlık Yarışması, 
2002

İşlevler                     : Mısır arkeolojik müzesi
Mimarlar                  : İlhan Kural
                                  Nerkis Kural
                                  Ali Kural
                                  Sinem Konu
                                  Cumhur Keskinok
                                  Zühre Sü
Statü                        : Yarışma Projesi
Tarih                         : 2002
İşveren                     : Mısır Kültür Bakanlığı

Ödüller                     : Mısır Kültür Bakanlığı
                                   Bilimsel Komite Özel Seçimi

Yayınlar                    : - The Grand Museum of Egypt
                                     International Architecture Competition,
                                     The Egyptian Ministry of Culture, pp.501-502.
                                   - "Büyük Mısır Müzesi Uluslararası Mimarlık Yarışması",
                                     Tasarım, no.137, Aralık 2003, sf. 30-35
                                   - "İlhan Kural Mimarlık ve Projeleri",
                                      İnşaat ve Yatırım, no:2005/5, Mayıs 2005, sf.100-103


Yarışma önerimizin ana temasını, Giza Platosu ve Büyük Piramitler’in silüetine saygılı; tematik ve kronolojik  sergilemeye olanak tanıyan;  iç ve dış mekanların aralarında peyzajlı ve serin avluları  barındıracak şekilde  dengeli dağılımını sağlayan bir hasır yapı  fikri oluşturmaktadır. Öneri müzenin tasarımı özellikle çevresel etmenlere duyarlı olup, serinletici su ögesini barındıran gölgeli avlu ve bahçelerin kullanımı; kum fırtınalarını önlemeye yönelik yapay kumulların düşünülmüş olması;  “mastaba”,  Mısır tapınak girişleri ve kerpiç mimarisine göndermeler yapan eğik, kalın duvarların varlığı ile bu duyarlık daha da güç kazanmaktadır.  Yapıyı oluşturan çift çatı, yapıyı güneşten koruyan serin, gölgeli bir  ara  bölge yaratmakta;  hafif  metal  üst  çatıda yer  alan ışığa  duyarlı açılır kanatlar ise gerek güneşin seyrine, gerekse de sergilenen objelerin ışık gereksinimine göre açılıp kapanarak istenilen ışık kalitesinin sağlanmasına yar-dımcı olmaktadır. Kahire’yi gören “Meydan”, ona yapışan “Akdeniz” su ögesi ve çevreleyen  dükkanlar ile müzenin amaçladığı  zengin sosyal ve kültürel yaşam gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.