Türkiye Barolar Birliği Merkez Ofis Yapısı ve Sosyal Tesisleri, Ankara, 
2002

İşlevler                      : Ofisler, kafeterya, konferans salonu,
                                   konaklama, sportif rekreasyon.
Mimar                       : İlhan Kural
Statü                         : Proje
Tarih                          : 2002
İşveren                      : Türkiye Barolar Birliği

Yayınlar                    : "İlhan Kural Mimarlık ve Projeleri",
                                    İnşaat ve Yatırım, no:2005/5, Mayıs 2005, sf.100-103


Yapının ana kurgusunu, “haçvari”  bir plan  şemasının  her çeyreğinde - arazinin  eğiminden de yararlanarak- değişik kotlara yerleştirilmiş program parçaları ve bu parçaları birbirine bağlayan bir “iç sokak” sistemi oluşturmaktadır. Böylece en üst noktaya yerleştirilen ofisler ve konukevi’nin Ankara manzarası görmesi; daha alt kotlara yerleştirilen yemekhane ve spor tesislerinin dış mekan ve düzenlenecek bahçelerle daha yakın ilişkide bulunmaları ve kullanıcıların bahçelere düz ayak çıkabilmeleri; çok amaçlı salonun dışarıdan da kullanılacağı göz önüne alınarak, salona ayrı bir seyirci girişi ve fuaye sağlanması;  en önemlisi, yapı grubunun güneyde toplanması ile kuzeyde boş kalan arsanın kesintisiz bir bahçe olarak ele alınması ve peyzaj düzenlemesinin yapılması  mümkün olmuştur. Barolar Birliği’nin mimarisinde modern ve sade hatlar aranmış, ancak  görkemli ve Birliğe yakışır  iç mekanların oluşturulmasına özen gösterilmiştir. Yaygın bir şema yerine derli toplu, “compact” bir çözüme gidilmiş, böylece yapı içindeki yürüme mesafelerinin kısa tutulmasına itina edilmiştir.