Alacaköy Kooperatifi Evleri, Ankara, 
2002-03

İşlevler                      : Konut
                                   Sosyal ve Ticari Merkez                  
Mimar                       : İlhan Kural
Statü                         : İnşa edildi

Tarih                          : 2002-2003

İşveren                      : Lodumlu Yapı Kooperatifi

 

Ankara Çayyolu’nda planlanan kooperatif için tek parselde tek konut ve tek parselde ikiz dupleks tipleri çalışılmış,  her iki tip için de alternatif planlar geliştirilmiştir. Evlerin nispeten küçük olmaları nedeni ile mekanlarda görsel devam-lılığa dikkat edilmiş, böylece de  iç mekanların  olduğundan  büyük  algılanmaları sağlanmıştır. İlk etap çalışmalarında merdiven kovasının ortaya alınması ve görsel bir eleman olarak  kullanılması da  bu  mekan  zenginliğine  katkıda  bulunmaktadır. Evlerin girişlerinin yan taraftan alınması ile “alt” ve “üst” sokaklardan giriş-lerde, salon-bahçe ilişkisinin ve yönlendirmenin hep aynı kalmasına itina edilmiştir. Yapılan  çalışmalar  beğenilmiş  ancak  merdivenlerin dışa alınıp, çatı aralarının da iskan dışı kullanıma açılması arzu edilmiştir. Böylece ikinci etapta iki ev tipi için yine alternatifli çalışılmıştır.

 

Geliştirilen alternatiflerin tümünde insanların güneşe ve bahçeye olan özlemleri önemli tasarım girdileri olarak ele alınmıştır.  Arazinin güneydoğu-kuzeybatı yönünde uzanmasının avantajlarını kullanmak sureti ile evlerin salonları ve yemek köşeleri ile mutfaklarının  güneye açılımları sağlanmış, evlerin L şeklinde planlanmaları ile de azami bahçe kullanımı mümkün olmuştur.