Günübirlik Ticari ve Sosyal Tesisler, Çeşme, İzmir, 
2017

İşlevler               : Günübirlik Ticari ve Sosyal Tesisler
Mimari               : İlhan Kural
Statü                  : İmarda bekliyor
Proje Tarih         : 2017
İşveren              : Saffet Kanpak, Haluk Kanpak
 

 

İzmir’in Çeşme İlçesi, 6948 ada ve 6949 nolu adalarda, imar notlarına göre 0.15 emsalle günübirlik ticari ve sosyal tesis izni verilmiştir. Günübirlik ticari kullanım birimleri (restoran, cafe, bar, havuzlar için giyinme/soyunma alanları, hediyelik eşya satışı, depolama vs.) ile sosyal/ticari kapalı alanı olan ve havuz, tenis kortu, çocuk havuzu ve oyun alanlarına hizmet edecek olan sosyal tesis yapıları bu izin kapsamındadır. Her iki adada toplamda 33 adet ticari ünite ve 3 adet sosyal tesis yapısı yer almaktadır. Ticari ünitelerin birbirine bitişik olmaları nedeniyle, gereğinde birden fazla ünitenin birleştirilip daha büyük ticari alanlar elde edilmesi mümkün olacaktır.

 

Tüm vaziyet planında, arsaların topografik yapısı olabildiğince korunmuş ve kademelenmeler, merdivenler, teraslar, amfileşmeler ve yaya yolları ile çevre düzenlemesi yapılmıştır. Ticari üniteler, arazinin azami kullanımını sağlamak amacıyla arsanın kenarlarına çekilmiş, böylece hem ticari ünitelerin manzara görebilmesi, hem de ortada kalan arazide sportif ve sosyal etkinliklerin yer alabilmesi mümkün olmuştur. Adanın hemen dışında kalan ve imar planında otopark olarak gösterilen alan, her iki  adanın otopark ihtiyacını karşılayacaktır. Adaların ortasından geçen yol, her iki parsele de giriş imkanı sağlamaktadır.

 

Her iki adanın en önemli özelliği, üzerlerinde 4 adet tescilli yel değirmeni oluşudur, ancak tüm yel değirmenleri harap ve yıkık bir haldedir. Bunların en azından duvarlarının onarılıp belli bir yüksekliğe getirilmesi, böylece her iki ada üzerinde görsel olarak ve mekan tarifleyici önemli yapılar olarak korunmaları mümkün olabilecektir. Projede bu yel değirmenlerinin onore edilip, çevrelerinde peyzajlı açık oturma alanlarının oluşturulması önerilmektedir.

 

Ancak, projenin uygulama çizimleri aşamasına gelindiğinde İmar Yonetmeliği değişmiş, emsale giren alanlar artırıldığı için kullanılabilecek kapalı alan oranı 0.08’e düşürülmüş ve işveren de emsalın düşmesi karşısında Belediye ile karşılıklı görüşmelere girmiştir.  Görüşmeler sürdürülmektedir.