Çeşme-Ilıca'da Üç Konut
2016

İşlevler               : Konut
Mimari               : İlhan Kural
Statü                  : İnşa halinde, 2016
Proje Tarih         : 2016
İşveren              : Saffet Kanpak
 

 

Çeşme 7471 Ada, 1,2 ve 3 nolu parsellerde tasarlanan konutlar, 0,25 emsal ile ele alındı.  Ilıca'nın eski Şantiye Evleri'nin günümüzde hala popüler olması, pek çok nedenin yanısıra, Şantiye Evlerinin tek katlı tasarımları ile de açıklanabilir.  Çoğu kişinin, iki katlı konutlarda merdivenle üst kata inip çıkmanın zahmetinden hoşnut olmadığı için tek katlı evleri giderek daha çok tercih etmeye başladığını görüyoruz.  Bu nedenle bu üç parselde tek kata yayılmış ev tipolojisi tercih edildi.
 
1 nolu parselin kuzeye bakan sokak cephesini, yolun karşısındaki iri bir spor salonu ile paylaşması nedeniyle tüm odalar ve yaşam mekanları bu parselde güneye yönlendirildi.  Doğuda 7471 adayı, diğer adalardan ayıran bir kurudere yatağı olması ve bu alanın yeşil alan olarak tescil edilmiş olmasından dolayı, diğer iki parselde de yaşam mekanları ve tüm odalar doğuya, bu yeşil alana yönlendirildi.