MESA Altınoluk Evleri , Balıkesir, 
2005

İşlevler                    : 88 birimlik 173m2 (A1 tipi), 260m2 (A2 tipi),
                                 224m2 (B tipi), 297 m2 (C tipi)
                                 olmak üzere 4 tip konut, sosyal merkez ve çar

Mimarlar                  : İlhan Kural
                                  Nerkis Kural

Master Plan             : Ali Kural

Yardımcı Mimar       : Tuğba Özbay

Toplam İnşaat Alanı : 29 777 m2

Statü                         : Proje
Tarih                         : 2005

İşveren                     : Mesa Mesken Sanayii A.Ş.

 

 

MESA Altınoluk Yerleşmesi oldukça düz bir topoğrafya üzerinde planlanmıştır. Arazi, sahil şeridi ve Manastır Deresi boyunca doğal bir sazlık örtüsü ile çevrelenmiş olup, mekanı güneyde Edremit Körfezi, kuzeyde ise Kaz Dağı tanımlamaktadır.  Arazinin düz oluşu ve denize manzara vermemesi ana planlama kararlarında etkili olmuştur.  Planlamanın içe dönük kümeler yaratan ev guruplarından oluşması ve görsel çevre değerlerinin iç avlularda ve ara dış mekanlarda aranması, temel planlama prensibini oluşturmaktadır. Yerleşmenin araç dolaşımı arsa sınırını takip etmekte ve yer yer küme avlularına otopark cepleri olarak branşman vermektedir. Avluları birbirine bağlayan yeşil sistemi, arazinin ortasında ortak bir açık yüzme havuzu etrafında yer alan pergolalı dinlenme mekanları ve Seyir Kulesi ile Assos Meydanı’nın tariflediği bir düğüm noktası ile vurgulanmaktadır.  Bu meydan denize ve Sosyal Merkez’e görsel bir yeşil ile bağlanmaktadır.

 

Projede 90 m2 lik sıraevler, 120 m2 lik ikiz evler ve 150 m2 lik villalar önerilmiştir.  Her evin değişik yönlere açılan teraslarının olmasına özen gösterilmiştir.