İstanbul Üsküdar SEV İlköğretim Okulu Eğitim Bloku, 
2005-06

İşlevler                       : Derslikler, kütüphane, yemekhane, laboratuvar ve işlikler, 
                                    kapalı spor salonu, 480 kişilik konferans salonu,
                                    kantin ve idari ofisler.

Mimar                        : İlhan Kural

Yardımcı Mimar          : Tuğba Özbay

Toplam İnşaat Alanı   : 8025.00 m2

Statü                           : Proje
Tarih                           : 2005-2006

İşveren                       : SEV Sağlık ve Eğitim Vakfı

 


Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarından birisi olan Özel Üsküdar SEV İlköğretim Okulu’nun İstanbul’da bulunan mevcut kampus alanında yapılması istenen proje, kampusa bitişik ve Gazi Caddesi’ne cephe veren bir parsel üzerinde tasarlanmıştır. Üsküdar Kampusu’nun ana planlama prensiplerinden birisi, yapılara girişlerin daima avlulardan olmasıdır.  Yeni yapıda da bu prensip devam ettirilmiştir.  Gazi Caddesi’nde haftanın belirli günleri pazar yeri kurulması,   bunun da okul girişini tıkayacağı ve öğrencilerin güvenliğini tehlikeye atabileceği düşüncesi ile bu caddeden öğrencilere giriş verilmemiştir.  Ancak Üsküdar Belediyesi Kültür Merkezi arsası ile arada kalan 3 metrelik bir bant, servis yolu olarak Gazi Caddesi’ne bağlanmış ve servis trafiğine bir rahatlama getirilmiştir.

 

Yapıda 7. ve 8. sınıf dersliklerine ilaveten işlikler, laboratuarlar, 480 kişilik bir konferans salonu, bir kapalı spor salonu, yemekhane, bale, müzik sınıfları ve idari ofisler düşünülmüştür.  Yapı, derslikleri barındıran uzun cephesini Gazi Caddesi’ne veren L şeklinde bir şemadan üretilmiştir.  Dış alanı kucaklayan bu L formun oluşturduğu merasim avlusunun bir ucunda, mevcut kampus ile olan kot farkından yararlanarak, güneye bakan çok amaçlı bir amfi tasarlanmıştır.