Mülkiye Sitesi Merkez Binası Davetli Yarışması, Ankara, 
2007

İşlevler                         : Ofisler, Toplantı ve Konferans Salonu,
                                      Restoran, Kafe, Kitaplık.

Mimarlar                       : Ali Kural
                                       İlhan Kural
Yardımcı Mimarlar        : Tuğba Özbay
                                       Seda Yıldız
Toplam İnşaat Alanı      : 7204 m2

Statü                              : Proje
Tarih                              : 2007

İşveren                          : Mülkiyeliler Birliği Vakfı

Ödüller                          : 2. Ödül

 

Mülkiyeliler Birliği Vakfı’nın Kızılay’da bulunan mevcut yapılarını Mülkiyeliler Sitesi Merkez Binası ile yenileme projesi, aynı zamanda Yüksel Caddesi aksında devam eden yaya bölgesine yeni bir enerji kazandırmak açısından da bulunmaz bir  fırsatı beraberinde getirmektedir. Projede Mülkiyeliler Sitesinin kendi gereksinimi olan korunaklı üye buluşma alanları planlanırken, aynı zamanda yaya bölgesinin kent peyzajına katkıda bulunması ve çevreye yeni bir mimari soluk getirmesi amaçlanmıştır.

 

Yapı programında, istenen tipik katlar ile Batı Blokunda üyelerin, Doğu Blokunda ise dışarıdan gelenlerin kullanacağı sosyal alanları içeren katlar kavramsal olarak birbirinden ayrılmış ve bu ayrım dış görünüşlerde ifade edilmiştir. Sosyal alanları içeren katlar yapı kesitinde daha hareketli işlenirken, tipik katlar yapı yaklaşma sınırını en verimli kullanmak üzere planlanmıştır. Yapı, dışarıdan perfore metal korumalı giydirme cam cephelerle bitirilmiştir. Kat plakları ve dış cephe arasında kalan dikey hacimlerde farklı görsel ilişkiler aranmıştır.