T.C. Dışişleri Bakanlığı Yeni Yerleşke Önerisi, Ankara, 
2007

İşlevler                         : Makam, Siyasi, İdari Blokları, Basın Merkezi,
                                      Akademi, Arşiv, Sosyal Tesis.

Mimarlar                      : İlhan Kural
                                      Ali Kural

Yardımcı Mimarlar       : Tuğba Özbay
                                      Seda Yıldız

Toplam İnşaat Alanı     : 220 000 m2

Statü                             : Proje
Tarih                             : 2007

İşveren                         : T.C. Dışişleri Bakanlığı

 

Dışişleri Bakanlığı, şu anda kullanılmakta olan Bakanlık binalarının yetersiz kalması ve toplamı 220.000 m2 yi bulan yeni bir mekan programının geliştirilmesi sonucu yeni bir yerleşke arzu etmektedir. Yeni yerleşke için Bakanlığın düşündüğü arsa, Konya Yolundan sapılan ve ODTÜ Yerleşkesi ile Yüzüncü Yıl Mahallesi yönünden de kolay ulaşılan, takriben 140.000 m2 lik bir alanı kapsamaktadır.

 

Önerimizde yeni kampusun planlamasında,  mevcut arsa verileri (yönlenme, ağaçlandırılan alanların korunması, arazi eğimleri, ulaşım) ve 220.000 m2 yi bulan programın arsada en uygun şekilde nasıl yerleştirileceği kaygıları etken olmuştur. Vaziyet planının ana yerleşim prensipleri, arsanın en önemli özelliği olan sırtın +1027.00 kotunda yaya kullanımına ayrılması; yaya kullanımının altında kalan kotların tümü ile servis ve kapalı garajlara ayrılması; Bakanlığın günlük kullanımına yönelik işlevlerin bu sırt üzerinde ve sırtın üst kotları ile eğimli yüzeylerin bir kısmında yer alması; yapıları birbirine bağlayan bir yaya dolaşımı olgusu yaratılması; bu olgunun da siyasi blokların ortasından geçen ve bloklar boyunca uzanan bir yaya aksının Makam Blokunun altından, hem Makam Blokuna, hem de İdari Bloka ulaşan bir meydana bağlanması olarak ifade edilebilir.