T.C. Dışişleri Kongre Binası Yarışması, 
2008

İşlevler                         : Kongre merkezi, dışişleri akademisi, konuk evi.

Mimar                          : İlhan Kural

Yardımcı Mimarlar       : Tuğba Özbay
                                      Seda Yıldız

Toplam İnşaat Alanı     : 15 813 m2

Statü                            : Proje
Tarih                             : 2008

İşveren                         : T.C. Dışişleri Bakanlığı

 

Önerimizde, Dışişleri Bakanlığı’nın saygınlığına ve Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil etme özelliğine vurgu yapılmış, Kongre Merkezi kompleksinin bir yandan saygın, ağırbaşlı ve vakur;  diğer yandan mimari program ve çevre koşullarına azami uyum sağlayan modern bir yapı olmasına özen gösterilmiştir.

 

Komite Toplantı Salonları ile Konferans Salonu, arka planda, kuzeybatıya bakacak şekilde  yerleştirilmiş ve yapının manzaraya bakan tüm ön (güney-güneydoğu) cephesi, Kongre Merkezi’nin fuayeleri ile restoran, kafe-pastane, dinlenme salonu, VIP yemek salonu ve Bakanlık makam odalarına ayrılmıştır.

 

Kongre Merkezi Kompleksi; Kongre Merkezi, Yönetim,Araştırma ve Eğitim Birimleri Bloku ve Konukevi Bloklarından oluşmaktadır.  Konukevi, ana bloktan tamamen bağımsız bir kitle olarak ele alınmıştır;  böylece hem iki blokun işlevlerinin karışması önlenmiş, hem de daha sonra inşa edilmesi düşünülen Konukevi’ne bu esneklik tanınmıştır.  Konukevinin çoğunlukla gece kullanılacak bir yapı oluşu bu ayırımda önemli bir etkendir.

 

Kongre Merkezi Kompleksi’nin ana kurgusunu, karnıyarık plan tipolojisi oluşturmakta; ana dolaşım omurgasını oluşturan fuayenin kuzeyinde 400 kişilik konferans salonu, güneyinde ise kafe-pastane, restoran, dinlenme gibi ortak mekanlar yer almaktadır.  ±0.00=1241 kabul edilen ana giriş kotu, Konferans Salonu girişleri, 200 kişilik Komite Toplantı Salonu, 60 kişilik Komite Toplantı Salonu, kafe, dinlenme ve Bakanlık makam odalarına ayrılmıştır. Restoran bir alt katta, -4.50 kotunda, üç Komite Toplantı Salonu, Konferans Salonu alt çıkışları ve fuaye ile birlikte yer almaktadır.

 
Konferans Salonu ve Komite Toplantı Salonlarının yüksek sağır duvarlarının genel kütle üzerinde yaratacağı olumsuz etki, yapının parçalanarak  kütlelerin değişik tavan yükseklikleri ile ayrı okutulması ve Konferans Salonu ve Komite Toplantı Salonlarının arkaya (kuzeye) alınması ile en aza indirgenmiştir. Yönetim, Araştırma ve Eğitim Birimleri Bloku ise, ana binadan göreceli olarak daha yüksek oluşu ve girişlerin bulunduğu Tören Alanı’na bakması nedeni ile kendini bağımsız bir blok olarak ifade eden bir konumdadır.

 

Fuaye, manzaraya bakan güney cephesinde iki kat yüksekliğinde bir galeri boşluğu ile sonlanmakta, katlar arası ana bağlantılar da (merdiven ve asansörler) bu noktada düğümlenmektedir.   Fuayenin bol ışıklı bir mekan olmasına özen gösterilmiş;  bu amaçla hem çatı fenerleri kullanılmış, hem de tavanların kot farklarından yararlanılarak yan yüzeylerin üst kısımlarından fuayeye doğal ışık alınmıştır.

 

Manzaranın güneyde olması nedeniyle, yapının ortak kullanım hacimleri bu yöne camlı yüzeylerle açılmışlardır;  ancak güneyin dik gelen güneşine karşı da cam yüzeylerde yatay güneş kırıcılarla önlem alınmıştır.  Fuayenin batı cephesinde ise düşey güneş kırıcılar kullanılmıştır.  Aynı nedenlerle, hem ana yapıda, hem de Konukevi’nde brüt beton saçaklar önerilmiştir.