T.C. Danıştay Başkanlık Binası Yarışması, 
2008

İşlevler                         : Danıştay Başkanlığı ofisleri, konferans salonu,
                                      sosyal tesisler.

Mimar                          : İlhan Kural

Yardımcı Mimarlar       : Tuğba Özbay
                                      Seda Yıldız

Toplam İnşaat Alanı     : 78 544 m2

Statü                            : Proje
Tarih                             : 2008

İşveren                         : T.C. Adalet Bakanlığı

 

Danıştay Başkanlığı Hizmet Binasının, Danıştay’ın toplumdaki saygınlığına, devlet kurumları hiyerarşisindeki önemli yerine ve nihayet adalet kavramının yüceliğine uygun, vakur duruşlu, ağırbaşlı ve modern bir yapı olmasına özen gösterilmiştir.

Arsanın kuzey-güney aksında uzaması, yeni Danıştay Binası’nın da bu aksa paralel yerleştirilmesi ve arsaya girişin de yine batıdan, genişletilecek yoldan alınması gereğini doğurmuştur.  Arsaya Eskişehir yolundan girilmesinin, trafik akışı ve yol hiyeraşisi bakımından uygun olmadığı, aynı zamanda ana şema ile de uyumsuz olacağı varsayılarak, girişlerin ikinci derecede dağıtıcı bir yoldan verilmesinin daha doğru olacağı kabul edilmiştir. Ana giriş, Merasim Meydanı’nda yolcusunu indirecek araçlara ve yayalara hizmet vermektedir.  Ayrıca Danıştay Başkanlığı, Konferans Salonu ve Sosyal Tesislere ulaşım da bu ana girişten  olmaktadır.  Güney girişi ise servis amaçlı olup, Sağlık Merkezi Acil Girişi olarak da kullanılabilecektir.

 

Başkanlık Makamının, İdari Blok içinde eritilemiyecek kadar önemli; ulaşım, protokoldaki yeri ve temsiliyeti açısından da çok farklı bir konumda oluşu nedeniyle ana bloktan ayrı düşünülmesinin uygun olacağı kabul edilmiştir.  Giriş holü,  karnıyarık bir plan şeması ile bir yanda Başkanlık Blokunun atriumuna görsel ve fiziksel olarak bağlanmakta, aynı zamanda da Konferans Salonu’na hizmet vermekte ve Konferans Salonu Fuayesinin uzantısı olarak da çalışmaktadır.

 
İdari Blok ortası çekirdekli çift koridor sistemi ile çözülmüştür.  Binanın gerek fazla uzamasını önlemek, gerekse de kat adedini azaltmak amacı ile ana omurgadan çıkan kolların oluşturduğu taraklı bir dolaşım sistemi uygun görülmüştür.  Kolların arasında kalan boşluklar (avlular), her odanın hem ışık almasını sağladığı gibi, dışarısı ile  görsel bağlantı sağlamasına da olanak tanımaktadır.  Bu boşluklar ayrıca yapının uzunluğunu da kırmakta, belirli aralıklarla boşaltılan koridorlardan gelen doğal ışık ve manzara ile koridorların monotonluğu önlenmektedir. Ayrıca, bu boşlukların, çalışanların dinlenmeleri ve çalışma ortamlarından uzaklaşabilmeleri için de iyi birer mekan parçası oluşturacağı düşünülmüştür.

 

Binanın kuzey-güney aksında uzaması, güneşe yönlenme açısından optimum çözüm olmamakla birlikte, binanın rahatsız edici batı güneşinden korunması için önlemler alınmıştır. Bu amaçla kolların batı duvarları sağır tutulmuş, avluların oluşturduğu boşluklara bakan koridor yüzeylerine mümkün olduğu kadar oda konmamasına dikkat edilmiştir.  Genelde bu yüzeylerin arkasına koridor boşluğu denk getirilmiş, böylece batı güneşinin yatay etkisi azaltılmaya çalışılmıştır. Ayrıca batıya bakan tüm cam yüzeylerde güneş kırıcıların kullanılması öngörülmüştür.  Kuzey-güney aksına paralel iki bloktan oluşturulan şema, Eskişehir Karayolu’na dar cephesini verdiği için, trafik gürültüsünün minimize edilmesi açısından da olumlu bir plan çözümünü getirmektedir.