Ürdün Kara ve Kraliyet Hava Kuvvetleri Komutanlıkları,

İdari ve Karargah Yapıları Kompleksi, Ürdün, 
2008-2010

Tasarım Ekibi               : İlhan Selim Kural, Veli Kural, Seda Yıldız, Onur Yüncü, 
                                      Duygu Tuntaş, Sabiha Göloğlu, Feza İnalpulat, Tuna Boylu, 
                                      Burak Turgutoğlu, Özge Çayırlı.

İşveren                         : Yüksel İnşaat, AŞ.

Adres                           : Amman, Ürdün.
Proje Tarihi                   : 2008- 2010

Yapım Tarihi                 : 2011

İnşaat alanı                  : 80.000 m2

 

İlk etabı Aysel İnşaat tarafından gerçekleştirilen Ürdün Genel Kurmay Başkanlığı Binaları, 2008 yılında bitirilmiş ve malsahibine teslim edilmiştir.  Ancak bu arada arsanın Amman’ın içinde kalmış ve değer kazanmış olması nedeni ile Genel Kurmay Başkanlığı yeni bir yerleşkenin Amman dışında, çöldeki bir arazide kurulmasına ve bu yeni yerleşkede, ilk yerleşkeye ilaveten, Hava Kuvvetlerinin de yer almasına; ayrıca genel bir Master Plan çerçevesinde, eski yerleşkede bulunmayan bazı ilave kullanımların da planda yer almasına karar vermiştir. 

Prensip olarak yeni projede, ilk yapılan yerleşkedeki bina ve genel plan prensiplerinin aynısının tekrarlanmasına karar verilmiş, ayrıca eski projede olmayan bazı yeni binalar da ilave edilmiştir.  Ancak projelendirme sırasında pek çok değişiklik yapıldığı için, eski projelerden farklılıklar ortaya çıkmıştır.

Yeni işi yüklenen Yüksel İnşaat tarafından projeler 3 ayrı büroya dağıtılmış ve iki sene süren bir süreç sonunda 2010 ilkbaharında iş bitirilmiştir.

Tarafımızdan yapılan binalar şunlardır:
-Ofis Binaları
-Karargah Binaları (Yurtlar ve Ofisler)
-Subay Yurtları ve Kafeteryası
-Sağlık Merkezi