ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Mühendislik Programları Laboratuarları Davetli Yarışması, 
2006

İşlevler                         : Laboratuarlar,teknik hacimler
Mimarlar                      : İlhan Kural

Yardımcı Mimar           : Tuğba Özbay
Toplam İnşaat Alanı    : 4891.91 m2
Statü                            : Proje
Tarih                            : 2006
İşveren                        : ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Yönetimi

Yayınlar                       : - "TSMD-Kural Mimarlık", İnşaat ve Yatırım,
                                        no.27, Ekim 2006, sf. 268-273.
                                      - ODTÜ Mimari Projeler I: Yarışma Projeleri 00-08,
                                        Der. Ayşen Savaş, ODTÜ Yayınları,
                                        Ankara 2008,  sf. 246-249.

 

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu içindeki pek çok yapıdan kolaylıkla algılanabilecek bir konuma sahip olan Laboratuarlar Bloku’nu, kademeli olarak, arazinin silüetini bozmadan ve daha ufak laboratuar kitlelerini vadiye baktıracak şekilde yerleştirmek temel tasarım kararı olmuştur.  Laboratuarların vadiye bakan cephelerinde yapı kütlesi, önde küçük ve orta boy laboratuarlar, düşey dolaşım elemanları, arkalarında şeffaf dolaşım omurgası ve en geride ise büyük laboratuarların yer alması ile ölçek olarak kırılmış ve böylece laboratuarların geleneksel iri cüsselerini geride saklamaları mümkün olmuştur. Yurtlar ve dersliklerden gelecek öğrencilerin Kongre Kültür Merkezi önündeki açık amfi kotunu yakalayarak laboratuarlara ulaşması ve daha sonra ileride batıda yapılacak yeni binalara da ulaşması planlanmıştır. 

Taşıyıcı sistem olarak konvansiyonel betonarme karkas tercihine gidilmiştir. Yapıdan en büyük açıklığı 10 metreyi geçmemesi, her türlü çelik imalatın Türkiye’den ithal edilmesi, yüklenici firmaların çelik konusundaki know-how eksikliği  ve özellikle kimyasal ortamlarda çeliğin devamlı bakım gerektirmesi gibi nedenler, yapılan tercihte rol oynamıştır.