M.E.B. Şanlıurfa, Viranşehir Eğitim Kampusu Davetli Yarışması
 

2013

 

Mimari                                 : İlhan Kural,  Sinem Yardımcı

Toplam Alan                         : 61,308 m2

Statü                                   : Yarışma Projesi
Tarih                                    :  2013
İşveren                                : Milli Eğitim Bakanlığı

Ödül                                    :  Üçüncülük Ödülü

 

Şanlıurfa Viranşehir Eğitim Kampusu, bir “Kampus Meydanı” etrafında kurgulanmış eğitim kampusları tipolojisi esas alınarak planlanmıştır.  Mevcut arsanın formuna en iyi uyum sağlayan bu şema ile hem yapılar arasındaki mesafeler en aza indirilmekte, böylece öğrenci ve öğretmenlerin daha az yürümesi sağlanmakta, hem de çok daha interaktif bir sosyal yaşam sağlanabilmektedir.

 

Kampusun  merkezi meydanı “Etkinlik Çayırı” ve “Kampus Meydanı” olarak tanımlanan, birbirine komşu iki açık alandan oluşmaktadır.  Kampusun girişi, Derslik Blokları ile Bilim Parkı arasından, ikinci derecede trafik yolundan alınmıştır.  Planda Etkinlik Çayırı ve Kampus Meydanı etrafında yerleşen bloklar, orta alanı tariflemekte, aynı zamanda blokların birbirleri ile olan işlevsel ilişkilerini optimize etmektedir. Bilim Parkı, Planetoryum, Bilim Merkezi ile Sahne Sanatları ve Konferans Merkezi, ana yol ile Etkinlik Çayırı arasında bir arayüz oluşturmakta; ana yola ve girişe yakınlığı nedeniyle halkın kolaylıkla, kampus içine girmeden, bu yapılara ulaşabilmesine olanak tanımaktadır.

 

Derslikler birbirine çok benzeyen 3 ayrı bloktan oluşmaktadır. Şanlıurfa’nın kuvvetli güneşinden korunmak için üç katlı, birbirlerine köprülerle bağlanan, avlulu yapılardan oluşan dersliklerin zemin katları öğrencilerin teneffüs ve boş zamanlarını geçirebilecekleri peyzajlı ortak açık alanlar olarak ele alınmıştır. Yapıların zemin katlarında çok amaçlı salonlar ve çok amaçlı uygulama alanları yer almaktadır.  Laboratuarlar birinci ve ikinci katlara bloklar itibariyle eşit dağıtılmıştır. Sessizlik isteyen müzik ve resim derslikleri zemin katlarda planlanmış, böylece bu etkinliklerin güzel havalarda avlulara kadar taşması arzulanmıştır.

 

Kütüphane, dersliklere yakınlığının yanısıra mimari karakteri olarak da Etkinlik Çayırı ve Kampus Meydanı’na cephe veren önemli bir yapıdır. Yemekhane ve Öğrenci Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Merkezi yapıları ve dükkanlarla birlikte Etkinlik Çayırı ve Kampus Meydanı’na görsel ve işlevsel olarak doğrudan bağlanmaktadır.

 

Kapalı havuz, kapalı spor salonu ve beden eğitimi salonlarından oluşan Spor Merkezi. tek bir yapı olarak tasarlanmış ve kampus ana giriş aksının güney ucunda yer almıştır. Beden Eğitimi Salonları kendi soyunma odaları ve duşları ile spor salonlarının arkasına takılmıştır.  Kız ve erkek yurt binaları 4’er katlı, 2 ayrı blok halinde arsanın nispeten daha sakin olan güneydoğu ucunda yer almaktadır.  Yurt binaları avlulu olarak tasarlanmış, bir kısım odaların ve etüd mahallerinin avluyla görsel ilişki kurması öngörülmüştür.

 

Şanlıurfa’da  suyun kullanımı, kente karakterini veren önemli kentsel ögelerden biridir.  Viranşehir Kampusunda da su ögesi, hem serinletici bir öge olarak, hem de yansıtıcı özelliği ile görsel bir peyzaj ögesi olarak ele alınmıştır.  Şanlıurfa Viranşehir’in güçlü güneşinden kampus yapılarını korumak için değişik yöntemler kullanılmıştır.  Bu yöntemlerden birisi çift cidar sistemidir.  Özellikle derslik bloklarının güneydoğu, güney, güneybatı cephelerinde kullanılan çift cidar sistemi ile odalara kontrollu ışık ve güneş alınması sağlanmıştır.  Güneşin etkin olmadığı öteki cephelerde ise cephe ritmini aynı tutmakla birlikte, konvansiyonel tek duvar sistemi önerilmiştir.  Kampusun diğer yapılarında kullanılan içeri çekik derin teraslar, saçaklar,açılır kapanır veya sürgülü kepenkler, üst kanopiler perdeleşen kolonlar, hem güneşten korunmaya yardımcı olmakta, hem de kampusun dil bütünlüğünü sağlamaktadır.

 

Viranşehir Eğitim Kampusu yapılarında cephe malzemesi olarak yerel bir taş olan Urfa Taşı, ahşap ve brüt beton kullanımı önerilmektedir.  Bu malzemelerin bir arada kullanımı göze hoş geldiği gibi, sürdürülebilir bir malzeme kombinasyonu olması ve taşın bu yörede geleneksel bir malzeme olarak cephe kaplamasında kullanımı, ısı yalıtımı değerinin yüksek olması nedeniyle de önemlidir.