M.E.B. Hatay, Kırıkhan Eğitim Kampusu Davetli Yarışması
 

2013

 

Mimari                                 : İlhan Kural, Berrak Kırbaş, Sinem Yardımcı

Toplam Alan                        : 122,832 m2

Statü                                   : Yarışma Projesi
Tarih                                   :  2013
İşveren                                : Milli Eğitim Bakanlığı

Ödül                                    :  Mansiyon Ödülü

 

MEB Kırıkhan Kampusu arazisi, kuzey-güney aksında uzanan bir sırt ve bu sırtın doğu, güney ve batı yamaçlarında hafif eğimden dik eğime kadar uzanan bir skala gösteren yüzeylerden oluşmuştur.   Arazinin çevresi yeni imar planına göre araç yolları ve bu yolların hizmet ettiği muhtelif yoğunluktaki konut alanları ile çevrelenmiştir.  Kampus ana bölgeleme kararlarına göre tüm akademik ve yönetimsel birimler ile sosyal ve kültürel yapılar kuzey-güney aksında uzanan sırta yerleştirilmiştir.  Sayıca çok fazla olan derslikler sırtın doğu ve batı yamaçlarına yerleştirilmiş, orta aksta yer alan akademik, sosyal ve kültürel birimlerle doğrudan ve kolay ilişki sağlanmıştır.

 

Yurtlar arazinin kuzey batı ve batısında iki ayrı gurup olarak yer almakta, yurtlar arasındaki bölgede ise, eğimden yararlanmak suretiyle, eğime oturtulan kapalı spor kompleksi bulunmaktadır.  Böylece yurtlardaki öğrencilerin spor tesislerine kolay ulaşımı sağlanmıştır.  Yemekhane ve Sahne Sanatları ve Konferans Merkezi orta aksın en güney ucunda, manzaraya yönelik bir konumda yerleştirilmiştir.  Onların önünde, arazinin eğimi en az olan güney yamacında ise açık spor sahaları planlanmıştır.

 

Hatay kentsel mimarisinde avlulu evlerin ve dar sokakların egemen olduğunu görüyoruz. Bu yörede dar sokaklar, sokakların üzerine gerilen tenteler, avlulu evler, sokağa kapalı, avlulara açık cepheler, avlularda su ve ağaç kullanımı yaygındır.  MEB Kırıkhan Kampüsünde Hatay’a özgü bu mevcut dokudan esinlenilmiş, dış mekanlar, yapılar arasındaki yaya bağlantıları, meydancıklar, üstü kapalı geçitler, yer yer güneşten koruyan saçak ve pergolalarla tariflenmiştir.  Güney kuzey aksında esen serinletici rüzgar, yaya allesinden geçerek konfor seviyesini yükseltmektedir.

 

Arazinin sınırlı büyüklüğü ve eğimli coğrafyası nedeniyle kampus programının büyümesi söz konusu olmayacaktır.  Ancak, kampusun tek seferde inşa edilmesi yerine, önerilen master plan, kısmi ve zaman içinde nihai büyüklüğüne ulaşacak şekilde etaplanmasına imkan vermektedir.  Kampus arazisine giriş kuzeydoğu ucundaki Kuzey Kapısı’ndan olmakta, önerilen bir ring yolu tüm arazi sınırından dolanarak tekrar girişe bağlanmaktadır.  Öğrenci, öğretmen araçları ve servis araçlarının bağlantıları çevre yolundan oluşturulan otopark ceplerinden olmakta, böylece orta aks sadece yayalar için ayrılmış bulunmaktadır. Sosyal Merkez ile Kütüphane arasında kalan Kampus Meydanı, kampüsün en önemli açık alanıdır.  Burada bir Saat Kulesi düşünülmüştür.  Bu kulenin aynı zamanda bir “landmark” olarak da işlev görmesi söz konusudur.  Yaya allesinde, yaya yollarını ve meydanları tarifleyen gölge verici ağaçlandırma ve peyzaj çalışması yapılacaktır.  Yaya yolları ve meydanlarda kesme taş bordürlü, düzgün kesilmiş granit parke taşı kaplama düşünülmektedir.  Arazinin boş kalan alanlarında yoğun ağaçlandırma ve yatay yeşil örtüsü düşünülmektedir.  Bu ağaçlandırmanın endemik bir tür olan zeytin ağacı olması düşünülebilir.  Böylece kampusun döner sermayesine de katkısı olacağı da kaçınılmazdır.