50 Yataklı Kanser Hastanesi, Duhok, Irak 
2011

Tasarım Ekibi     : İlhan Selim Kural, Veli Kural
İşveren               : Kürk İnşaat Ltd. Şti.
Adres                 : Duhok, Irak 
Proje Tarihi         : 2011
İnşaat Alanı        : 15,564 m2


50 Yataklı Kanser Hastanesi, doğuya doğru eğimli bir arsa üzerinde, kottan 2 bodrum kazanan iki katlı bir yapı olarak tasarlanmıştır.  Arazinin eğimli olması, gereksiz hafriyat ve dolgu yapılmasını gereksiz kılacak şekilde yapıya 2 ayrı kottan girilmesini sağlamıştır.

 

Hastanenin ana girişi ±0,00 kotuna karşılık gelen +99,50 kotundan, acil girişi ise -4,50 kotuna denk gelen +95,00 kotundan olmaktadır.  Bu kotta yer alan kapalı garajın birinci katına batı cephesi boyunca doğal eğimi takip eden bir rampa ile ulaşılmaktadır.  Bu katta ayrıca acil ve poliklinikler, eczane, çamaşır ve tıbbi sterilizasyon mekanları yer almaktadır.  Garaj rampası ikinci bodruma da ulaşmakta, bu katta da otoparkın yanısıra, krematoryum, tıbbi gaz depoları ve mekanik mekanlar bulunmaktadır.

 

Giriş katında giriş holü ve resepsiyon, idare ve kafeterya, günlük tedavi departmanı, radyoloji, radyoterapi, laboratuarlar, ameliyathaneler ve yoğun bakım ünitesi yer almaktadır.

 

Birinci katın tümü yatak katı olarak tasarlanmıştır.  12 oda kadın hastalara, 12 oda erkek hastalara, 24 oda da çocuklara ayrılmıştır.  Kat planı, ortası çekirdekli, çift koridorlu olarak planlanmış, çocuk odaları kuzey cephesinde yer almıştır.  Çocuk odalarının baktığı cephede çatı terası yer almaktadır.  Teras, yeşil alan olarak tasarlanmış, böylece hem çatının sıcak Irak güneşinde yansıma yolu ile ısı yaymaması, hem de görsel olarak yeşil bir bahçe olarak algılanması sağlanmıştır.  Terasın doğu ve batı parapetleri yüksek tutulmuş, böylece hem yandaki mevcut (veya yapılacak) binalardan görsel olarak koparılmış, hem ameliyathane ve radyoterapinin yükselen mekanik tavanları gizlenmiş, hem de tanımlı bir avlu oluşturulmuştur. Çatıda ayrıca alt kat koridorlarını aydınlatan tepe ışıkları yer almaktadır.

 

Giriş katında, giriş holü ve hasta kabulden doğrudan ulaşılabilen bir ana yaya dolaşım arteri tasarlanmıştır.  Hastanenin en önemli departmanlarına bu akstan kolayca ulaşılabilmektedir.  Her departmanın bu koridora açılan bir departman kabul holü mevcuttur.  Ayrıca tüm bu departmanları birleştiren ikinci bir bağlantı koridoru da tasarlanmıştır.

 

Acil girişi birinci bodrum katında, yoldan, eğim nedeniyle, kolayca ulaşılabilen bir konumdadır.  Aynı katta servis girişi de yer almaktadır.

 

Yapı, aluminyum kompozit panellerle kaplanmıştır.  Caddeye bakan giriş (güney) cephesinde kullanılan yatay güneş kırıcılar, yapının az katlı, yatay ifadesini daha da güçlendirmektedir.
Toplam inşaat alanı 15,564 m2 dir.