Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı

2013

 

Mimari                                 : İlhan Kural, Berrak Kırbaş, Sinem Yardımcı, Diego Jimenez

İç Mimari                             : Ali Kural, İlhan Kural, Sezin Taner
Akustik Danışman                : Dr. Arzu Gönenç Sorguç

Toplam Alan                        : 38,407 m2

Statü                                   : İnşa edilmedi
Tarih                                   :  2012-2013
İşveren                                : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü

 

 

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı, Beytepe Kampusu içinde 29094 ada 11 parselde planlanmıştır.  Toplam inşaat alanı  38,407 m2 olan yapı, DSİ’nin göletine bakan hafif eğimli bir yamaçta yer almakta, aynı ada içinde planlanan Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi ve Bale Orta Okulu ile  birlikte yapı adasını paylaşmakta ve bir bütün oluşturmaktadır.

 

 

Adanın tümü planlanırken, Konservatuar Binası, yapı adasının en doğu sınırına yanaştırılmış, böylece hem sınıra paralel olan arazi eğiminden yararlanılmış, hem de arsanın geri kalanında, artakalan emsal için kullanılabilir arazi parçası kalmasına dikkat edilmiştir.

 

Konservatuar Binasının, Tiyatro, Bale, Opera, Piyano, Yaylı Çalgılar, Müzikoloji, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği, Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar ve Caz Ana Caz Sanat Dallarına ait derslikler, çalışma stüdyoları, öğretim üyesi odaları, eşlik odaları, müzik dinleme odaları, kayıt stüdyoları, Konser Salonu, Prosenyum Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu, Resital Salonu, 5 adet büyük, 2 adet küçük bale çalışma stüdyosu, büyük opera çalışma salonu, öğrenci çalışma odaları, kütüphaneleri, kafeteryası, ana fuayede yer alan cafe’si, küçük bir müzesi, sergi alanları, 160 araçlık kapalı otoparkı, açık otoparkı ile örnek bir sanat ve eğitim yapısı olarak hizmet vermesi amaçlanmıştır.

 

Konservatuarın küçük ve büyük mekanlarının bir arada en akılcı bir şekilde tasarlanması, planlama prensibini oluşturmuştur. Ana tasarım şeması ise orta hollü, karnıyarık denen tipolojiye uymaktadır.  Orta hol, yapının ana girişi ile tanımlanan ve kendisine bağlanan 2 blokun birleştiği, öğrenci ve öğretim üyelerinin bir araya geldiği, Konser ve Resital Salonları’na giriş ve fuayelerinin bulunduğu, birinci bodrumda ise küçük bir müze ve cafenin yer aldığı 4 kat boşluklu, atriumlu bir mekandır. Ana dolaşım merdivenleri bu atriumda yer almakta, ayrıca cafenin üstünde ve girişin üstünde de boşluklar yer almaktadır.  Konser Salonu, Tiyatrolar, Resital Salonu ve Bale Çalışma Salonları gibi büyük ve geniş açıklık isteyen mekanlar, yapının ortasında oluşturulan omurgada, derslik ve öğretim üye odaları gibi küçük mekanlar ise yapının çeperlerinde yer almaktadır.  Böylece sessizlik isteyen büyük gösteri salonları, yanlarda oluşturulan tampon bölgelerde, dış alanın gürültüsünden derslik ve öğretim üyesi odaları, koridorlar ve tesisat boşlukları ile ayrılmaktadır.  Bu tasarım ilkesi, böylesi büyük bir binanın içinde, kolay akılda kalan bir dolaşım sisteminin de oluşmasına olanak tanımaktadır.

 

Konser Salonu, balkonu ile birlikte, toplam (sahne hariç) 610 m2 olup 623 seyirci ve 8 engelli seyirci için planlanmıştır.  Çok amaçlı gösterilere imkan tanıyan geniş sahnesi ve sahne mekaniği ile örnek bir salon olması amaçlanmıştır. Yapılan çalışmalar ve analizler sonucunda çok iyi bir akustik elde edilen salonun, oda orkestrasından, operaya kadar olan skalada gayet iyi bir netice vereceği hesaplanmıştır.  Konuşma ve tiyatro için de gayet uygun akustik ölçümler bulunmuştur.  Salon sahnesinde ayrıca orkestra piti içine inip çıkabilen, hareketli bir orkestra platformu da düşünülmüştür.  Arena Tiyatrosu 258 m2 olup, 169 seyirci ve 4 engelli seyirciye hizmet verecektir.  Prosenyum Tiyatrosunun alanı 180m2’dir; seyirci kapasitesi ise 4 engelli seyirci dahil 113 kişidir.  Resital Salonu sadece müzik için tasarlanmış olup, 180 m2 ve 192+4 engelli seyirci kapasitelidir.  Bunların dışında her birisi 300 m2 olan 5 adet Bale Çalışma Stüdyosu, 2 adet  130’ar m2 lik küçük Bale Stüdyosu ve 236 m2 lik Opera Çalışma Salonu planlanmıştır.

 

Salonların dekorasyonunda hem göz zevkine hitap edecek, hem de akustik olarak en iyi neticeyi verecek malzemeler seçilmiştir.  Açık renkli bir ahşap olan akçaağaç kaplamaya ağırlık verilmiş, ses yutucu malzemeler de bu ahşap kaplama türevinden seçilerek bütünlük yaratılmaya çalışılmıştır.  Özel niteliğinden dolayı Arena Tiyatrosunda daha koyu renkler seçilmiştir.

 

Şu andaki mevcut Konservatuar Binası’nın en en önemli sorunu sesin her tarafa yayılması ve müzisyenlerin çalışırken birbirlerini duymasıdır.Yeni Konservatuar Binasında ses yalıtımına çok büyük önem verilmiştir. Odaların döşeme, duvar ve tavanlarında kullanılan malzemeler akustik açıdan dikkatle seçilmiştir.  Yeni binada yer alan 119 adet öğrenci çalışma odasında ses geçirmezlik prensibi en üst seviyede uygulanmıştır.

 

Yeni Konservatuarın cephesi andezit taşı ile kaplanmıştır.  Ankara’nın hem geleneksel, hem de Cumhuriyet Devri mimarisinde çok kullanılan andezit, rengi, dokusu ve ağırbaşlı görünüşü nedeni ile tercih edilmiştir.  Bu malzemeye uygun olarak bazı yerlerde brüt beton da kullanılmış, betonun andezit ile uyumu aranmıştır.

 

Tüm yapıda konforlu bir ortam sağlamak için cebri havalandırma ve iklimlendirme düşünülmüştür.  Ayrıca tüm çalışma stüdyoları ile gösteri ve müzik salonlarında gösteri yapacak olan müzisyen, balerin ve tiyatro sanatçıları için yeterli miktarda giyinme-soyunma ve duş mekanları da planlanmıştır.

 

En üst katta hem orta hole ve koridorlara ışık alabilmek, hem de iyi havalarda dışarıda oturabilmek için biri büyük, diğeri daha kücük iki çatı avlusu tasarlanmıştır.  Aynı ışık alma kaygusu nedeniyle ana koridorlarda da yer yer boşluklar bırakılmış ve çatıdan tepe ışıkları ile bu mekanlar aydınlatılmıştır.