Orta Doğu Teknik Üniversitesi için Anaokulu, Ankara, 
1979