YÖK Öğretim Üyeleri Lisan Eğitim Merkezi Binaları , Ankara, 
1988-89

İşlevler                       : Kafeterya, çok amaçlı salon
                         
Mimarlar                    : İlhan Kural
                                    Erkut Şahinbaş

Statü                          : Proje

Tarih                           : 1988-89

İşveren                       : YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu)

 

YÖK Öğretim Elemanları Lisan Eğitim Merkezi için tasarlanan bir dizi yapı gurubunun içinden Derslik Binaları ile Lojmanlar inşa edildikten sonra Bilkent Üniversitesi’ne devredildi.  Kafeterya ve Çok Amaçlı Salon’u içeren yapı  ise     yapılmadı.