Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili Meslek Yüksek Okulu, Ankara, 
1989-91

İşlevler                      : Derslikler, okutman odaları, laboratuvarlar

Mimarlar                   : İlhan Kural
                                    Erkut Şahinbaş

Statü                         : İnşa edildi

Tarih                          : 1989-91

İşveren                      : Bilkent Üniversitesi

Yayınlar                     : - "Bilkent Doğu Kampusu Derslik Binaları",
                                    Tasarım, no.36, Temmuz- Ağustos 1993, sf.90-99
                                    - "Modernizmin Plüralizmle Kesiştiği Noktada
                                    Bir Mimar: İlhan Kural", Arredamento Dekorasyon,
                                    no.54, Aralık 1993, sf.128-133
                                    - "İlhan Kural Mimarlık ve Projeleri",
                                    İnşaat ve Yatırım, no:2005/5, Mayıs 2005, sf.100-103


Bugün Bilkent Üniversitesi Doğu Kampüsü olarak gelişen yapılar gurubunun geçmişi 1980’li yılların sonlarına gider. Bu yıllarda lisan öğrenmek için yüksek öğrenim kurumlarından yurtdışına izinli gidecek öğretim elemanlarına Türkiye’de aynı imkanı sağlamak amacıyla YÖK’e bağlı ‘YÖK Öğretim Elemanları Lisan Eğitim Merkezi’ kuruldu. Bu kurumun şimdiki YÖK arazisinin güneyindeki sırtlarda yer alması düşünüldü. Bir kampus olarak gelişmesi tasarlanan bu kurum için derslikler, yurtlar, lojmanlar ve nihayet spor salonu, kafeterya ve toplantı salonundan oluşan bir kompleks öngörüldü. Ancak bunlardan sadece derslikler inşa edildi ve bu arazi de  Bilkent Doğu Kampüsü olarak Bilkent’e devredildi. Başlangıçta bir tane planlanan dersliklere sonradan bir tane daha eklendi. Yapımlarından sonraki ilk iki yıl yurt olarak kullanılan yapıların sonradan program değişiklikleri ışığında büyütülmesi gündeme geldi. İlave bloklar orta holün güney ve kuzey uçlarına takıldı.