ODTÜ Öğrenci Merkezi Binası ve ODTÜ Meydanı Mimari Proje Yarışması, Ankara, 
2010

Tasarım Ekibi         : İlhan Selim Kural, Seda Yıldız, Duygu Erkan
İşveren                   : ODTÜ Rektörlüğü
Adres                      : ODTÜ Yerleşkesi - Ankara
İnşaat Alanı            :  5,878 m2

 

ODTÜ Meydanı için yarışmada önerilen alan, kampusun şimdiye kadar en çok ihmal edilmiş bölgelerinden birisidir. Ayrıca kampusta tüm üniversite öğrencileri ve personelinin bir araya gelebileceği, meydan nitelikli bir dış alan olmadığı için sosyal ve kültürel etkinlikler şu anda stadyumda gerçekleştirilmektedir. 

Önerdiğimiz ODTÜ Meydanı, birbiri ile bağlantılı, ancak kot farkları nedeniyle ayrı seviyelerde yer alan bir “alt meydanlar sistemi”nden oluşmaktadır. Getirilen plan ile, ODTÜ Meydanı’nın olduğu alanda şu anda hissedilen karmaşa, tanımsızlık ve  yön bulamama duygusu ortadan kalkmakta, net, yalın, devamlılık gösteren ve Öğrenci Merkezi Binası ile uyumlu bir dış alanlar bütünü önerilmektedir.  
ODTÜ Meydanı birbirine bağlı üç alt meydandan oluşmaktadır: 

1.  ÖN MEYDAN bir karşılama alanıdır.  Burası kampusun eğitim yapılarının bulunduğu çekirdek bölge (gündüz bölgesi) ile yurtların ve spor alanlarının bir kısmının bulunduğu gece bölgesinin buluştuğu bir ara bölgedir.


2.  ETKİNLİKLER MEYDANI, Performans Salonları ile birlikte düşünülen ve güzel havalarda fuayenin uzantısı olarak işlev kazanacak olan bir meydandır.  Öğrencilere ait her türlü kültürel ve sosyal etkinlikler ile enstalasyonlar ve açık hava sergilerinin yer alabileceği çok işlevli bir alandır.


3.  MERASİM MEYDANI, öğrencilerin Mezuniyet Töreni öncesi hazırlanacakları bir alandır.  Aynı zamanda kot farkından yararlanılarak yaratılan tribünleşme ile amfi gibi kullanılması da düşünülmektedir.  Burası her türlü programlı veya spontan aktivitelere  açık bir meydandır.

ODTÜ Meydanı ve Öğrenci Merkezi arazisi için belirlenen alandaki inşaat yaklaşma sınırlarının 2 ayrı inşaat adası oluşturması, tasarımda parçalı bir planlama anlayışını beraberinde getirmiştir. Kamusal bir yüze sahip olan ortak kullanımların (Performans Salonlarının) ODTÜ Meydanı’na bakmasının, daha öznel ve kısıtlı kullanımlara sahip olan Öğrenci Topluluk Ofisleri ve dersliklerin ise Spor Salonunun arkasında yer alan arazide konumlandırılmalarının doğru olacağı kabul edilmiştir.  

Spor Salonu’nun yanındaki mevcut tenis kortununun önünden geçen tanımsız yaya bağlantısı yeniden değerlendirilmiş, tenis kortu kaldırılmış; yerine, Öğrenci Toplulukları Bloku’nun ana girişi ile doğrudan görsel ve işlevsel olarak ilişkili olan ve yeniden tasarlanan yaya geçidinin uzantısı olarak çalışan, bir AVLU önerilmiştir.  Gerek AVLU, gerekse yaya allesi (ETKİNLİK ALLESİ), öğrencilerin sanatsal etkiliklerini sergileyebilecekleri dış mekanlar olarak düşünülmüştür.  Avlu ise hem çalışanların, hem de öğrencilerin dinlenebilecekleri, güneye bakan, güneşli, özellikle soğuk kış aylarında yoğun olarak kullanılabilecek, sakin bir meydan olarak düşünülmüştür.  

Performans Bloku’nun cephesi, ODTÜ Meydanı’na bakan ve tüm meydana hakim, dairesel cepheli bir cam bir yüzey olarak ele alınmıştır.  Böylelikle, özellikle geceleri, içeride etkinlikler varken, fuaye ışıklarının bütün canlılığı ve zenginliği ile dışarıya yansıması, meydanı aydınlatması ve kentsel anlamda bir dış mekan oluşturması hedeflenmiştir. 

ODTÜ  Öğrenci Merkezi Yapısında, çevrede mevcut binaların gabarileri dikkate alınmış, örneğin Spor Salonu’nun yüksekliğinin aşılmamasına gayret edilmiştir.  Performans Salonlarının olduğu blokta da tüm kampusun mimarisine özgün yataylık hissi vurgulanmıştır.  Kullanılan yapı dilinin ve kampusun genel mimarisinin dili paralelinde, yapılarda brüt beton ve andezit kaplama önerilmektedir.